עדכונים

תלמידים יקרים שימו לב! תלמידים העולים לכיתה ח' ו-ט', יש להגיש את עבודות הקיץ באנגלית ובמתמטיקה עד לתאריך 24/8/19 בלבד. לאחר תאריך זה לא תהיה גישה לתלמידים לעבודות אלו.

מידע חשוב, כולל מידע על קורסי קיץ, לתלמידים העולים לכיתה ז' ניתן למצוא בקישור הבא: איגרת לעולים לכיתה ז

מידע על קורסי קיץ לתלמידים העולים לכיתה ח' ו-ט' ניתן למצוא בקישור הבא: קורסי קיץ לתלמידים העולים ל-ח ו-ט

עבודות קיץ באנגלית

תלמידים העולים לכתה ז' :

מצורף קישור לעבודת הקיץ.

Summer Vacation Assignment for students entering the 7th grade

יש להיכנס לקישור ולפעול עפ"י ההוראות הכתובות בו. תאריך הגשה: היום הראשון של הלימודים 1.9.2019. איחור בהגשה מכל סיבה שהיא תוריד ניקוד, אנא היערכו בהתאם.

תלמידים העולים לכתה ח'+ט' :

 עבודת הקיץ באנגלית הינה עבודה מתוקשבת באתר עת הדעת. את העבודה יש לסיים עד ל-24 באוגוסט בשעה 20:00. במידה ויש בעיות טכניות או בעיות עם שם משתמש, יש ליצור קשר עם הצוות הטכני של עת הדעת במספר 073-2774800. תלמידי הקבצה ב המעוניינים לגשת למבחן מעבר צריכים לעשות את העבודה של הקבצה א.

 העבודה בעת הדעת: 

תלמידים העולים לכתה ח':  
– תלמידים של הקבצה א +  מצוינות – תיקיית Summer level 8 
– תלמידים של הקבצה ב' – תיקיית  Summer level 6

תלמידים העולים לכתה ט':  
– תלמידים של הקבצה א +  מצוינות – תיקיית  Summer level 9
– תלמידים של הקבצה ב' – תיקיית  Summer level 7

עבודות קיץ במתמטיקה

תלמידים העולים לכתה ז' :

מצורף קישור לעבודת הקיץ.

עבודת קיץ במתמטיקה לעולים לכיתה ז

יש להיכנס לקישור ולפעול עפ"י ההוראות הכתובות בו. תאריך הגשה: היום הראשון של הלימודים 1.9.2019. איחור בהגשה מכל סיבה שהיא תוריד ניקוד, אנא היערכו בהתאם.

תלמידים העולים לכתה ח'+ט' :

את המשימות יש להגיש עד לתאריך 24/8/19 בלבד. לאחר תאריך זה לא תתאפשר גישה למשימות ב"עת הדעת".

יש להיכנס ל"עת הדעת" ולבצע את המשימות הבאות על-פי ההקבצה אליה אתם משויכים בשנה"ל הבאה. תלמידים המשויכים להקבצה ב' ומעוניינים לעשות מבחן מעבר, יעשו את המשימות של הקבצה א'.

עבודת קיץ במתמטיקה לעולים לכיתה ח'

הקבצה א' + א' חדשה

 1. כיתה ז: דף חודשי מספר 1 במתמטיקה
 2. כיתה ז: דף חודשי מספר 2 במתמטיקה
 3. כיתה ז: דף חודשי מספר 3 במתמטיקה
 4. כיתה ז: דף חודשי מספר 4 במתמטיקה
 5. כיתה ז: דף חודשי מספר 5 במתמטיקה
 6. כיתה ז: דף חודשי מספר 6 במתמטיקה
 7. מבחן בית במתמטיקה לסוף השנה לכיתה ז

הקבצה ב'

 1. מבחן בית במתמטיקה לסוף השנה לכיתה ז

עבודת קיץ במתמטיקה לעולים לכיתה ט'

הקבצה א' + א' חדשה

 1. כיתה ח: דף חודשי מספר 1 במתמטיקה
 2. כיתה ח: דף חודשי מספר 2 במתמטיקה
 3. כיתה ח: דף חודשי מספר 3 במתמטיקה
 4. כיתה ח: דף חודשי מספר 4 במתמטיקה
 5. כיתה ח: דף חודשי מספר 5 במתמטיקה
 6. כיתה ח: דף חודשי מספר 6 במתמטיקה
 7. מבחן בית במתמטיקה לסוף השנה לכיתה ח

הקבצה ב'

 1. מבחן בית במתמטיקה לסוף השנה לכיתה ח

 

מבחן המעבר באנגלית יתקיים ביום ראשון, בתאריך 25/8/2019, בשעה 9:00 בבוקר.

 • שימו לב, תלמידים המעוניינים לגשת למבחן המעבר להקבצה א', צריכים לעשות את עבודת הקיץ של הקבצה א'.

יש להרשם מראש עד לתאריך 20/8/19 בקישור הבא:

https://forms.gle/xQ6juy64URKhzv9B8

מבחן המעבר במתמטיקה יתקיים ביום שני, 26/8/2019, השעה 9:00 בבוקר.

 • שימו לב, תלמידים המעוניינים לגשת למבחן המעבר להקבצה א', צריכים לעשות את עבודת הקיץ של הקבצה א'.

יש להרשם מראש עד לתאריך 20/8/19 בקישור הבא:

https://forms.gle/c8JG1X5CFBZquXec8

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות